หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
หนังสือเรียน ทัศนศิลป์ ม.4

แผนการสอน

หนังสือเรียน ทัศนศิลป์ ม.4

วันที่
19/07/2024
หนังสือเรียน ทัศนศิลป์ ม.4

คู่มือครู

หนังสือเรียน ทัศนศิลป์ ม.4

วันที่
19/07/2024
หนังสือเรียน ทัศนศิลป์ ม.4

PowerPoint

หนังสือเรียน ทัศนศิลป์ ม.4

วันที่
19/07/2024
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB