หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
แบบฝึกหัด โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ (รายวิชาเพิ่มเติม) ม.6 เล่ม 1

เฉลย

แบบฝึกหัด โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ (รายวิชาเพิ...

วันที่
05/10/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
แบบฝึกหัด โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ (รายวิชาเพิ่มเติม) ม.6 เล่ม 2

เฉลย

แบบฝึกหัด โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ (รายวิชาเพิ...

วันที่
05/10/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ (รายวิชาพื้นฐาน) ม.6

เฉลย

แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ (รายวิชาพื้น...

วันที่
05/10/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติม โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ม.5 เล่ม 1

เฉลย

แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติม โลก ดาราศาสตร์ และ...

วันที่
05/10/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติม โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ม.5 เล่ม 2

เฉลย

แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติม โลก ดาราศาสตร์ และ...

วันที่
05/10/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติม โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ม.4 เล่ม 1

เฉลย

แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติม โลก ดาราศาสตร์และอ...

วันที่
05/10/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติม โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ม.4 เล่ม 2

เฉลย

แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติม โลก ดาราศาสตร์และอ...

วันที่
05/10/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.