หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
แบบฝึกหัด ชีววิทยา (รายวิชาเพิ่มเติม) ม.6 เล่ม 1

เฉลย

แบบฝึกหัด ชีววิทยา (รายวิชาเพิ่มเติม) ม.6 เล่...

วันที่
21/07/2024
แบบฝึกหัด ชีววิทยา (รายวิชาเพิ่มเติม) ม.6 เล่ม 2

เฉลย

แบบฝึกหัด ชีววิทยา (รายวิชาเพิ่มเติม) ม.6 เล่...

วันที่
21/07/2024
แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา ม.4 เล่ม 1

เฉลย

แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา ม.4 เล่ม...

วันที่
21/07/2024
แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา ม.4 เล่ม 2

เฉลย

แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา ม.4 เล่ม...

วันที่
21/07/2024
แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา ม.5 เล่ม 1

เฉลย

แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา ม.5 เล่ม...

วันที่
21/07/2024
แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา ม.5 เล่ม 2

เฉลย

แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา ม.5 เล่ม...

วันที่
21/07/2024
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB