หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติม เคมี ม.4 เล่ม 1

เฉลย

แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติม เคมี ม.4 เล่ม 1

วันที่
27/09/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติม เคมี ม.4 เล่ม 2

เฉลย

แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติม เคมี ม.4 เล่ม 2

วันที่
27/09/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติม เคมี ม.5 เล่ม 1

เฉลย

แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติม เคมี ม.5 เล่ม 1

วันที่
27/09/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติม เคมี ม.5 เล่ม 2

เฉลย

แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติม เคมี ม.5 เล่ม 2

วันที่
27/09/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
แบบฝึกหัด เคมี (รายวิชาเพิ่มเติม) ม.6 เล่ม 1

เฉลย

แบบฝึกหัด เคมี (รายวิชาเพิ่มเติม) ม.6 เล่ม 1

วันที่
27/09/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
แบบฝึกหัด เคมี (รายวิชาเพิ่มเติม) ม.6 เล่ม 2

เฉลย

แบบฝึกหัด เคมี (รายวิชาเพิ่มเติม) ม.6 เล่ม 2

วันที่
27/09/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.