หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.3

แผนการจัดการเรียนรู้

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.3

วันที่
22/10/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.3

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.3

วันที่
22/10/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.3

คู่มือครู

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.3

วันที่
22/10/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ การงานอาชีพ ม.3

เฉลย

แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ การงานอาชีพ ม.3

วันที่
22/10/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
แบบปฏิบัติกิจกรรม การงานอาชีพ ม.3

เฉลย

แบบปฏิบัติกิจกรรม การงานอาชีพ ม.3

วันที่
22/10/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.