หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษา ม.3

คู่มือครู

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษา ม.3

วันที่
16/10/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
แบบวัดและบันทึกผลฯ สุขศึกษา ม.3

เฉลย

แบบวัดและบันทึกผลฯ สุขศึกษา ม.3

วันที่
16/10/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
สมฐ.สุขศึกษา ม.3

เฉลย

สมฐ.สุขศึกษา ม.3

วันที่
16/10/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
แบบฝึกสมรรถนะและการคิด สุขศึกษา ม.3

เฉลย

แบบฝึกสมรรถนะและการคิด สุขศึกษา ม.3

วันที่
16/10/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษา ม.3

แผนการจัดการเรียนรู้

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษา ม.3

วันที่
16/10/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษา ม.3

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษา ม.3

วันที่
16/10/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษา ม.3

ข้อสอบ

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษา ม.3

วันที่
16/10/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.