หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ม.3

คู่มือครู

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ม.3

วันที่
16/07/2024
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.3

คู่มือครู

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.3

วันที่
16/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภูมิศาสตร์ ม.3

คู่มือครู

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภูมิศาสตร์ ม.3

วันที่
16/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หน้าที่พลเมืองฯ ม.3

คู่มือครู

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หน้าที่พลเมืองฯ ม...

วันที่
16/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ม.3

คู่มือครู

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ม.3

วันที่
16/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เศรษฐศาสตร์ ม.3

คู่มือครู

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เศรษฐศาสตร์ ม.3

วันที่
16/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ม.3

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ม....

วันที่
16/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง 5-6 ม.3

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง...

วันที่
16/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ม.3

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ม.3

วันที่
16/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หน้าที่พลเมืองฯ ม.3

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หน้าที่พลเมืองฯ ม...

วันที่
16/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เศรษฐศาสตร์ ม.3

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เศรษฐศาสตร์ ม.3

วันที่
16/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภูมิศาสตร์ ม.3

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภูมิศาสตร์ ม.3

วันที่
16/07/2024
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB