หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์ ม.3

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์ ม.3

วันที่
19/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.3

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี-นาฏศิลป์ ม....

วันที่
19/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.3

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี-นาฏศิลป์ ม....

วันที่
19/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์ ม.3

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์ ม.3

วันที่
19/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์ ม.3

คู่มือครู

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์ ม.3

วันที่
19/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.3

คู่มือครู

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี-นาฏศิลป์ ม....

วันที่
19/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์ ม.3

ใบงาน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์ ม.3

วันที่
19/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.3

ใบงาน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี-นาฏศิลป์ ม....

วันที่
19/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์ ม.3

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์ ม.3

วันที่
19/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.3

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี-นาฏศิลป์ ม....

วันที่
19/07/2024
แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ทัศนศิลป์ ม.3

เฉลย

แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ทัศนศิลป์ ม.3

วันที่
19/07/2024
แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ดนตรี - นาฏศิลป์ ม.3

เฉลย

แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ดนตรี - นาฏศิลป์...

วันที่
19/07/2024
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB