หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.3

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.3

วันที่
04/12/2023
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.3

ใบงาน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.3

วันที่
04/12/2023