หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษา ม.1

ข้อสอบ

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษา ม.1

วันที่
24/10/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษา ม.1

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษา ม.1

วันที่
24/10/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษา ม.1

แผนการจัดการเรียนรู้

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษา ม.1

วันที่
24/10/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
แบบฝึกสมรรถนะและการคิด สุขศึกษา ม.1

เฉลย

แบบฝึกสมรรถนะและการคิด สุขศึกษา ม.1

วันที่
24/10/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
สมฐ.สุขศึกษา ม.1

เฉลย

สมฐ.สุขศึกษา ม.1

วันที่
24/10/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
แบบวัดและบันทึกผลฯ สุขศึกษา ม.1

เฉลย

แบบวัดและบันทึกผลฯ สุขศึกษา ม.1

วันที่
24/10/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษา ม.1

คู่มือครู

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษา ม.1

วันที่
24/10/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.