หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ม.1

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ม.1

วันที่
13/07/2024
หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ม.1

แผนการสอน

หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ม.1

วันที่
13/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภูมิศาสตร์ ม.1

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภูมิศาสตร์ ม.1

วันที่
13/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง 1-2 ม.1

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง...

วันที่
13/07/2024
หนังสือเรียน หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ม.1

PowerPoint

หนังสือเรียน หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำ...

วันที่
13/07/2024
หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ม.1

PowerPoint

หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ม.1

วันที่
13/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เศรษฐศาสตร์ ม.1

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เศรษฐศาสตร์ ม.1

วันที่
13/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ม.1

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ม.1

วันที่
13/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภูมิศาสตร์ ม.1

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภูมิศาสตร์ ม.1

วันที่
13/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.1

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนา...

วันที่
13/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.1

ข้อสอบ

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนา...

วันที่
13/07/2024
สื่อฯ สัมฤทธิ์มาตรฐาน ภูมิศาสตร์ ม.1

เฉลย

สื่อฯ สัมฤทธิ์มาตรฐาน ภูมิศาสตร์ ม.1

วันที่
13/07/2024
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB