หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ม.1

คู่มือครู

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ม.1

วันที่
13/06/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เศรษฐศาสตร์ ม.1

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เศรษฐศาสตร์ ม.1

วันที่
13/06/2024
หนังสือเรียน หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ม.1

PowerPoint

หนังสือเรียน หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำ...

วันที่
13/06/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.1

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนา...

วันที่
13/06/2024
หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ม.1

PowerPoint

หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ม.1

วันที่
13/06/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ม.1

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ม.1

วันที่
13/06/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภูมิศาสตร์ ม.1

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภูมิศาสตร์ ม.1

วันที่
13/06/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.1

ข้อสอบ

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนา...

วันที่
13/06/2024
แบบฝึกหัด พัฒนาสมรรถนะ รายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ม.1

เฉลย

แบบฝึกหัด พัฒนาสมรรถนะ รายวิชาพื้นฐาน สังคมศึ...

วันที่
13/06/2024
แบบฝึกหัด พัฒนาสมรรถนะ รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์  ม.1

เฉลย

แบบฝึกหัด พัฒนาสมรรถนะ รายวิชาพื้นฐาน ประวัติ...

วันที่
13/06/2024
แบบฝึกหัด พัฒนาสมรรถนะ รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ม.1

เฉลย

แบบฝึกหัด พัฒนาสมรรถนะ รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธ...

วันที่
13/06/2024
แบบฝึกหัดพัฒนาสมรรถนะ หน้าที่พลเมืองฯ ม.1

เฉลย

แบบฝึกหัดพัฒนาสมรรถนะ หน้าที่พลเมืองฯ ม.1

วันที่
13/06/2024
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB