หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน Team Up in English 1

Audio

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน Team Up in English 1

วันที่
21/07/2024
แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน Team Up in English 1

เฉลย

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน Team Up in English 1

วันที่
21/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Team Up in English 1

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Team Up in Englis...

วันที่
21/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Team Up in English 1

Audio

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Team Up in Englis...

วันที่
21/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Team Up in English 1

คู่มือครู

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Team Up in Englis...

วันที่
21/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Team Up in English 1

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Team Up in Englis...

วันที่
21/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Team Up in English 1

ใบงาน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Team Up in Englis...

วันที่
21/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Team Up in English 1

ข้อสอบ

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Team Up in Englis...

วันที่
21/07/2024
หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม UPSKILL ม.1

Audio

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม UPSKILL ม.1

วันที่
21/07/2024
หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม UPSKILL ม.1

แผนการสอน

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม UPSKILL ม.1

วันที่
21/07/2024
หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม UPSKILL ม.1

เฉลย

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม UPSKILL ม.1

วันที่
21/07/2024
แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน ACTION 1 ม.1

เฉลย

แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน ACTION 1 ม.1

วันที่
21/07/2024
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB