หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ SPARK ม.1

Audio

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ SPARK...

วันที่
21/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม Focus on Reading ม.1-3 เล่ม 1

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม Focus on Readin...

วันที่
21/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม Focus on Reading ม.1-3 เล่ม 2

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม Focus on Readin...

วันที่
21/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม Focus on Reading ม.1-3 เล่ม 3

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม Focus on Readin...

วันที่
21/07/2024
แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ SPARK ม.1

Audio

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ SPARK ม.1

วันที่
21/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ SPARK ม.1

คู่มือครู

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ SPARK...

วันที่
21/07/2024
หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม UPSKILL ม.1

Audio

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม UPSKILL ม.1

วันที่
21/07/2024
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ACTION 1 ม.1

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ACTION 1 ม.1

วันที่
21/07/2024
หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม UPSKILL ม.1

แผนการสอน

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม UPSKILL ม.1

วันที่
21/07/2024
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ACTION 1 ม.1

แผนการสอน

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ACTION 1 ม.1

วันที่
21/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ SPARK ม.1

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ SPARK...

วันที่
21/07/2024
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ACTION 1 ม.1

Audio

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ACTION 1 ม.1

วันที่
21/07/2024
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB