หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด ภูมิศาสตร์ ป.6

เฉลย

แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด ภูมิศาสตร์ ป.6

วันที่
16/10/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียน ภูมิศาสตร์ ป.6

แผนการจัดการเรียนรู้

หนังสือเรียน ภูมิศาสตร์ ป.6

วันที่
16/10/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
มมฐ.ภูมิศาสตร์ ป.6

แผนการจัดการเรียนรู้

มมฐ.ภูมิศาสตร์ ป.6

วันที่
16/10/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียน ภูมิศาสตร์ ป.6

PowerPoint

หนังสือเรียน ภูมิศาสตร์ ป.6

วันที่
16/10/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียน ภูมิศาสตร์ ป.6

คู่มือครู

หนังสือเรียน ภูมิศาสตร์ ป.6

วันที่
16/10/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
มมฐ.ภูมิศาสตร์ ป.6

เฉลย

มมฐ.ภูมิศาสตร์ ป.6

วันที่
16/10/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.