หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
แบบปฏิบัติกิจกรรม ดนตรี-นาฏศิลป์ ป.6

เฉลย

แบบปฏิบัติกิจกรรม ดนตรี-นาฏศิลป์ ป.6

วันที่
13/07/2024
แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ทัศนศิลป์ ป.6

เฉลย

แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ทัศนศิลป์ ป.6

วันที่
13/07/2024
แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ดนตรี - นาฏศิลป์ ป.6

เฉลย

แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ดนตรี - นาฏศิลป์...

วันที่
13/07/2024
แบบปฏิบัติกิจกรรม ทัศนศิลป์ ป.6

เฉลย

แบบปฏิบัติกิจกรรม ทัศนศิลป์ ป.6

วันที่
13/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์ ป.6

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์ ป.6

วันที่
13/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์ ป.6

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์ ป.6

วันที่
13/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์ ป.6

คู่มือครู

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์ ป.6

วันที่
13/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์ ป.6

ใบงาน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์ ป.6

วันที่
13/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์ ป.6

ข้อสอบ

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์ ป.6

วันที่
13/07/2024
สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน รายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์ ป.6

แผนการสอน

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน รายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์ ป...

วันที่
13/07/2024
สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน รายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์ ป.6

เฉลย

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน รายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์ ป...

วันที่
13/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน  ดนตรี-นาฎศิลป์ ป.6

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี-นาฎศิลป์ ป...

วันที่
13/07/2024
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB