หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
แบบวัดฯ สุขศึกษาและพลศึกษา ป.6

เฉลย

แบบวัดฯ สุขศึกษาและพลศึกษา ป.6

วันที่
07/12/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
มมฐ.สุขศึกษาและพลศึกษา ป.6

แผนการจัดการเรียนรู้

มมฐ.สุขศึกษาและพลศึกษา ป.6

วันที่
07/12/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
มมฐ.สุขศึกษาและพลศึกษา ป.6

เฉลย

มมฐ.สุขศึกษาและพลศึกษา ป.6

วันที่
07/12/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ป.6

แผนการจัดการเรียนรู้

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษ...

วันที่
07/12/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ป.6

ข้อสอบ

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษ...

วันที่
07/12/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ป.6

คู่มือครู

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษ...

วันที่
07/12/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด สุขศึกษาและพลศึกษา ป.6

เฉลย

แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด สุขศึกษาและพลศึกษา ป...

วันที่
07/12/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.