หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
พระพุทธศาสนา ป.6

แผนการจัดการเรียนรู้

พระพุทธศาสนา ป.6

วันที่
04/07/2022
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน พระพุทธศาสนา ป.6

แผนการจัดการเรียนรู้

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน พระพุทธศาสนา ป.6

วันที่
04/07/2022
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
พระพุทธศาสนา ป.6

ข้อสอบ

พระพุทธศาสนา ป.6

วันที่
04/07/2022
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน พระพุทธศาสนา ป.6

เฉลย

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน พระพุทธศาสนา ป.6

วันที่
04/07/2022
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด พระพุทธศาสนา ป.6

เฉลย

แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด พระพุทธศาสนา ป.6

วันที่
04/07/2022
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
แบบวัดและแบบประเมินผลการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา ป.6

เฉลย

แบบวัดและแบบประเมินผลการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา...

วันที่
04/07/2022
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
พระพุทธศาสนา ป.6

คู่มือครู

พระพุทธศาสนา ป.6

วันที่
04/07/2022
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
พระพุทธศาสนา ป.6

ใบงาน

พระพุทธศาสนา ป.6

วันที่
04/07/2022
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
พระพุทธศาสนา ป.6

PowerPoint

พระพุทธศาสนา ป.6

วันที่
04/07/2022
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.