หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี - นาฏศิลป์ ป.5

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี - นาฏศิลป์...

วันที่
14/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน  ดนตรี-นาฎศิลป์ ป.6

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี-นาฎศิลป์ ป...

วันที่
14/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี-นาฏศิลป์ ป.4

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี-นาฏศิลป์ ป....

วันที่
14/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี-นาฏศิลป์ ป.1

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี-นาฏศิลป์ ป....

วันที่
14/07/2024
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB