หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป.1

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป....

วันที่
20/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป.2

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป....

วันที่
20/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป.3

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป....

วันที่
20/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป.4

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป....

วันที่
20/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป.5

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป....

วันที่
20/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป.6

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป....

วันที่
20/07/2024
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB