หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน นาฎศิลป์ ม.4

แผนการจัดการเรียนรู้

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน นาฎศิลป์ ม.4

วันที่
27/09/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน นาฎศิลป์ ม.5

แผนการจัดการเรียนรู้

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน นาฎศิลป์ ม.5

วันที่
27/09/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน นาฎศิลป์ ม.6

แผนการจัดการเรียนรู้

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน นาฎศิลป์ ม.6

วันที่
27/09/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.