หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน นาฎศิลป์ ม.6

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน นาฎศิลป์ ม.6

วันที่
25/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน นาฎศิลป์ ม.5

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน นาฎศิลป์ ม.5

วันที่
25/07/2024
หนังสือเรียน นาฏศิลป์ ม.4

แผนการสอน

หนังสือเรียน นาฏศิลป์ ม.4

วันที่
25/07/2024
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB