หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
หนังสือเรียน เทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.4

คู่มือครู

หนังสือเรียน เทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี)...

วันที่
20/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การออกแบบและเทคโนโลยี ม.5

คู่มือครู

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การออกแบบและเทคโน...

วันที่
20/07/2024
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB