หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ภาษาไทย ม.4

เฉลย

แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ภาษาไทย ม.4

วันที่
04/10/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ภาษาไทย ม.5

เฉลย

แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ภาษาไทย ม.5

วันที่
04/10/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ภาษาไทย ม.6

เฉลย

แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ภาษาไทย ม.6

วันที่
04/10/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.