สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
Targeting Science Work-Textbook Primary P.6

แผนการจัดการเรียนรู้

Targeting Science Work-Textbook Primary P.6

วันที่
28/10/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
Targeting Science Work-Textbook Primary P.5

แผนการจัดการเรียนรู้

Targeting Science Work-Textbook Primary P.5

วันที่
28/10/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
Targeting Science Work-Textbook Primary 4

แผนการจัดการเรียนรู้

Targeting Science Work-Textbook Primary 4

วันที่
28/10/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
Targeting Science Work-Textbook Primary P.3

แผนการจัดการเรียนรู้

Targeting Science Work-Textbook Primary P.3

วันที่
28/10/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
Targeting Science Work-Textbook Primary P.2

แผนการจัดการเรียนรู้

Targeting Science Work-Textbook Primary P.2

วันที่
28/10/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
Targeting Science Work-Textbook Primary 1

แผนการจัดการเรียนรู้

Targeting Science Work-Textbook Primary 1

วันที่
28/10/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.