เกี่ยวกับ AfL
ตัวอย่างข้อสอบ
และผลวิเคราะห์
สมัครเข้าร่วมโครงการ
ข่าวสาร AfL
ดาวน์โหลดผลทดสอบ
ติดต่อเรา

ตัวอย่างข้อสอบ และผลวิเคราะห์

 

ตัวอย่างข้อสอบ

วิชา คณิตศาสตร์

ดาวน์โหลดไฟล์ คลิก
 

วิชา วิทยาศาสตร์

ดาวน์โหลดไฟล์ คลิก
 

วิชา ภาษาอังกฤษ

ดาวน์โหลดไฟล์ คลิก
 
 

ตัวอย่าง รายงาน สำหรับโรงเรียน

วิชา คณิตศาสตร์

ดาวน์โหลดไฟล์ คลิก
 

วิชา วิทยาศาสตร์

ดาวน์โหลดไฟล์ คลิก
 

วิชา ภาษาอังกฤษ

ดาวน์โหลดไฟล์ คลิก
 

ตัวอย่าง รายงาน สำหรับนักเรียน

วิชา คณิตศาสตร์

ดาวน์โหลดไฟล์ คลิก
 

วิชา วิทยาศาสตร์

ดาวน์โหลดไฟล์ คลิก
 

วิชา ภาษาอังกฤษ

ดาวน์โหลดไฟล์ คลิก