เกี่ยวกับ AfL
ตัวอย่างข้อสอบ
และผลวิเคราะห์
สมัครเข้าร่วมโครงการ
ข่าวสาร AfL
ดาวน์โหลดผลทดสอบ
ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

 

สนใจสมัครเข้าทดสอบ AfL

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
วรท ชัยอุดม โทร. 0941453419, 0813489690
สุรารักษ์ สาลีผลิน โทร. 0863759493
ยุพเรศร์ นิ่มเล็ก โทร. 0818683211
โทร: 02-622-2999 ต่อ 1640
อีเมล: afl@aksorn.com