[16 กุมภาพันธ์ 2562] โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Gamification กับการสร้าง Engagement ในจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ตามแนวทาง Active Learning ระดับประถมศึกษา จ.เชียงราย

หัวข้อ       : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Gamification กับการสร้าง Engagement ในจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ตามแนวทาง Active Learning ระดับประถมศึกษา จ.เชียงราย
วิทยากร   : ผศ.ดร.ฤดีรัตน์ ชุษณะโชติ
วันที่         : 16 กุมภาพันธ์ 2562
สถานที่    : โรงแรมเชียงราย แกรนด์รูม

ภาพบรรยากาศงานอบรมเพิ่มเติม…

ท่านสามารถดาวน์โหลดรูปภาพโดยคลิกที่รูปภาพด้านล่าง