[10 กุมภาพันธ์ 2562] โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร สร้างความเข้าใจบุคลากรครู: มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา จ.พัทลุง

หัวข้อ       : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร สร้างความเข้าใจบุคลากรครู: มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา จ.พัทลุง
วิทยากร   : อ.เอกสิทธิ์ ปิยะแสงทอง
วันที่         : 10 กุมภาพันธ์ 2562
สถานที่    : โรงแรมศิวา รอยัล จ.พัทลุง

ภาพบรรยากาศงานอบรมเพิ่มเติม…

ท่านสามารถดาวน์โหลดรูปภาพโดยคลิกที่รูปภาพด้านล่าง