[10 กุมภาพันธ์ 2562] โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร สร้างความเข้าใจบุคลากรครู: มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา จ.อุดรธานี

หัวข้อ       : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร สร้างความเข้าใจบุคลากรครู: มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา จ.อุดรธานี
วิทยากร   : รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล
วันที่         : 10 กุมภาพันธ์ 2562
สถานที่    : โรงแรมนภาลัย จ.อุดรธานี

ภาพบรรยากาศงานอบรมเพิ่มเติม…

ท่านสามารถดาวน์โหลดรูปภาพโดยคลิกที่รูปภาพด้านล่าง