[1 กรกฎาคม 2560] เทคนิคการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษารูปแบบ Active Learning

หัวข้อ       : เทคนิคการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษารูปแบบ Active Learning
วิทยากร   : อ. กนก จันทรา
วันที่         : 1 กรกฎาคม 2560
สถานที่    : ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน จ. นครปฐม

ภาพบรรยากาศงานอบรมเพิ่มเติม…

ท่านสามารถดาวน์โหลดรูปภาพโดยคลิกที่รูปภาพด้านล่าง