[30 มิถุนายน 2560] โครงการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรการศึกษาบรรจุใหม่

หัวข้อ       : โครงการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรการศึกษาบรรจุใหม่
วิทยากร   : อ. สุพน ทิมอ่ำ
วันที่         :  30 มิถุนายน 2560
สถานที่    : อิงธารรีสอร์ท จ. นครนายก

ภาพบรรยากาศงานอบรมเพิ่มเติม…

ท่านสามารถดาวน์โหลดรูปภาพโดยคลิกที่รูปภาพด้านล่าง