[4-7 กรกฎาคม 2560] โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน Phonics ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

หัวข้อ       : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน Phonics ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
วิทยากร   : ผศ.ดร.ฤดีรัตน์ ชุษณะโชติ
วันที่         : 4-7 กรกฎาคม 2560
สถานที่    : หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.เมือง จ.นราธิวาส

ภาพบรรยากาศงานอบรมเพิ่มเติม…

ท่านสามารถดาวน์โหลดรูปภาพโดยคลิกที่รูปภาพด้านล่าง