[24 มิถุนายน 2560] โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการณ์ การสร้างสรรค์ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)

หัวข้อ       : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการณ์ การสร้างสรรค์ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)
วิทยากร   : ผศ.ดร. รังสิพันธุ์ แข็งขัน และ ผศ.ดร. พรทิพย์ แข็งขัน
วันที่         : 24 มิถุนายน 2560
สถานที่    : โรงเรียนพิชัย อ. พิชัย จ. อุตรดิตถ์

ภาพบรรยากาศงานอบรมเพิ่มเติม…

ท่านสามารถดาวน์โหลดรูปภาพโดยคลิกที่รูปภาพด้านล่าง