[17 มิถุนายน 2560] การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ STEM

หัวข้อ       : การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ STEM
วิทยากร   : ดร.ธานีวิทย์ กิตฐิติพงศ์
วันที่         : 17 มิถุนายน 2560
สถานที่    : โรงเรียนแวงใหญ่ศึกษา จ.ขอนแก่น

ภาพบรรยากาศงานอบรมเพิ่มเติม…

ท่านสามารถดาวน์โหลดรูปภาพโดยคลิกที่รูปภาพด้านล่าง