[31 มีนาคม 2560] การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาสมอง BBL ของผู้เรียนปฐมวัย

หัวข้อ       : การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาสมอง BBL ของผู้เรียนปฐมวัย
วิทยากร   : ดร. พัชราภรณ์ พุทธิกุล
วันที่          : 31 มีนาคม 2560
สถานที่    : ณ โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร จ. ชลบุรี

ภาพบรรยากาศงานอบรมเพิ่มเติม…

ท่านสามารถดาวน์โหลดรูปภาพโดยคลิกที่รูปภาพด้านล่าง