[27 มีนาคม 2560] การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้

หัวข้อ       : การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
วิทยากร   : อาจารย์ดาวใจ ดวงมณี และ อาจารย์เกรียงศักดิ์ ชยัมภร
วันที่          : 27 มีนาคม 2560
สถานที่    : ณ โรงเรียนสุเหร่าหัวหมากน้อย จ.กรุงเทพฯ

ภาพบรรยากาศงานอบรมเพิ่มเติม…

ท่านสามารถดาวน์โหลดรูปภาพโดยคลิกที่รูปภาพด้านล่าง