[28 มีนาคม 2560] STEM Education จ.ศรีสะเกษ

หัวข้อ       : STEM Education
วิทยากร   : อาจารย์มานะ อินทรสว่าง
วันที่         : 28 มีนาคม 2560
สถานที่    : ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู จ.ศรีสะเกษ

ภาพบรรยากาศงานอบรมเพิ่มเติม…

Arrow
Arrow
PlayPause
ArrowArrow
Slider

ท่านสามารถดาวน์โหลดรูปภาพโดยคลิกที่รูปภาพด้านล่าง