[21 มกราคม 2560] บทบาทการจัดการเรียนรู้ของ ศพด. ในศตวรรษที่ 21

หัวข้อ       : บทบาทการจัดการเรียนรู้ของ ศพด. ในศตวรรษที่ 21
วิทยากร   : อาจารย์ณฐิณี เจียรกุล
วันที่         : 21 มกราคม 2560
สถานที่    : ณ โรงเรียนพัฒนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี

ภาพบรรยากาศงานอบรมเพิ่มเติม…

Arrow
Arrow
PlayPause
Shadow
ArrowArrow
Slider

ท่านสามารถดาวน์โหลดรูปภาพโดยคลิกที่รูปภาพด้านล่าง