[7-8 มกราคม 2560] การจัดประสบการณ์แบบบูรณาการที่สอดคล้องกับหลักการทำงานของสมอง

หัวข้อ       : การจัดประสบการณ์แบบบูรณาการที่สอดคล้องกับหลักการทำงานของสมอง
วิทยากร   : อาจารย์ณฐิณี เจียรกุล
วันที่         : 7-8 มกราคม 2560
สถานที่    : ณ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา จังหวัดพะเยา

ภาพบรรยากาศงานอบรมเพิ่มเติม…

Arrow
Arrow
PlayPause
Shadow
ArrowArrow
Slider

ท่านสามารถดาวน์โหลดรูปภาพโดยคลิกที่รูปภาพด้านล่าง