[9 ตุลาคม 2559] โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

หัวข้อ       : โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
วิทยากร   : อาจารย์จารุณี สิงหสัจจกุล
วันที่         : 9 ตุลาคม 2559
สถานที่    : ณ ห้องประชุม สพป. จังหวัดตราด

ภาพบรรยากาศงานอบรมเพิ่มเติม…

Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider

ท่านสามารถดาวน์โหลดรูปภาพโดยคลิกที่รูปภาพด้านล่าง