[7 ตุลาคม 2559] การจัดกิจกรรมสื่อการเรียนการสอนเพื่อเด็ก LD

หัวข้อ       : การจัดกิจกรรมสื่อการเรียนการสอนเพื่อเด็ก LD
วิทยากร   : อ.สุวิทย์ พวงสุวรรณ
วันที่         : 8 ตุลาคม 2559
สถานที่    : ณ ห้องประชุม สพป. จังหวัดตราด

ภาพบรรยากาศงานอบรมเพิ่มเติม…

Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider

ท่านสามารถดาวน์โหลดรูปภาพโดยคลิกที่รูปภาพด้านล่าง