[26 กันยายน 2559] งานสัมมนาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

หัวข้อ       : พัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
วิทยากร   : อาจารย์เอกรินทร์ สี่มหาศาล
วันที่         : 26 กันยายน 2559
สถานที่    : ณ ห้องประชุมโรงเรียนสงวนหญิง จ.สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม 9 จังหวัดสุพรรณบุรี จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง”พัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนในศตวรรษที่ 21″ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์เอกรินทร์ สี่มหาศาล มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในเรื่องนี้ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของตนเองเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพ ด้วยบรรยายกาศที่สนุกสนาน เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนสงวนหญิง จ.สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
 
เจ้าหน้ารับผิดชอบพื้นที่ จังหวัดสุพรรณบุรี
คุณพรเทพ สัณหภักดี
t. 081-9422218

 

ภาพบรรยากาศงานอบรมเพิ่มเติม…

Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider

ท่านสามารถดาวน์โหลดรูปภาพโดยคลิกที่รูปภาพด้านล่าง