โรงแรมที่พัก

                    Bee Happy

                ซี ยู อิน แบงคอก

                  Baan Tanwa

             ดิเอเทรียมรัชดา 13

         Casa Residence Hotel

                  โรงแรมวัฒนา

            เซ็นทรา ศูนย์ราชการฯ

          พร้อม รัชดา เรสซิเดนซ์

             Louis Tavern Hotel

             นอร์ธเกต รัชโยธิน