รวม PowerPoint ชี้แจงกลุ่มหลักสูตรที่เปลี่ยนแปลงใหม่
August 28, 2017 26522 Views

รวม PowerPoint ชี้แจงกลุ่มหลักสูตรที่เปลี่ยนแปลงใหม่


AKSORNชี้แจงตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระภูมิศาสตร์
PowerPoint ชี้แจงตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) >>Download<<<

 

 

 

AKSORNชี้แจงและทำความเข้าใจการปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
PowerPoint ชี้แจงและทำความเข้าใจการปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) >>>Download<<<

 

 

 

AKSORNชี้แจงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ภาคบังคับ
PowerPoint ชี้แจงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ภาคบังคับ ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาที่ 3 >>>Download<<<

 

 

 

AKSORN

ชี้แจงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย
PowerPoint ชี้แจงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาที่ 4 – มัธยมศึกษาที่ 6 >>>Download<<<

 

 

 

AKSORN

ชี้แจงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระเทคโนโลยี
PowerPoint ชี้แจงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระเทคโนโลยี >>>Download<<<

 

 

 

 

 

 

ที่มา: สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 25 ส.ค. 60

สื่อประกอบการสอนสำหรับครู หลักสูตรใหม่ ปี 60

Previous รวมประกาศ!! หลักสูตรใหม่ ปี 60
Next Active Learning คืออะไร? สอนยังไงให้เป็น Active Learning?

You might also like

NEWS

แผนสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ใหม่!! จาก อจท. พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้ว

แผน Extra&Friends ป.1 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ แผน Extra&Friends ป.2 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ แผน Extra&Friends ป.3 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ แผน Extra&Friends ป.4 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ แผน Extra&Friends ป.5 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  แผน Extra&Friends ป.6 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่