ปริซึม
กลุ่มสาระ:
02_คณิตศาสตร์
ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 5

ปริซึม เป็นรูปเรขาคณิตสามมิติที่มีหน้าตัด (ฐาน) ทั้งสองเป็นรูปหลายเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการและอยู่ในระนาบที่ขนานกัน  มีหน้าข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน


 
ส่วนต่างๆ ของปริซึมที่มีฐานเป็นรูปหลายเหลี่ยม
ปริซึมที่มีฐานเป็นรูปหลายเหลี่ยม ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ได้แก่ เส้นขอบ(edge), จุดยอด(vertex), หน้า(face) และฐาน(base)


ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากหรือปริซึมที่มีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก


เมื่อพิจารณาส่วนประกอบของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก จะพบความสัมพันธ์ ดังนี้

  เมื่อ   V  แทน  จำนวนจุดยอด
                                            F  แทน  จำนวนหน้า
                                            E  แทน  จำนวนเส้นขอบ

ซึ่งความสัมพันธ์นี้เป็นจริงทุกกรณีสำหรับปริซึมที่ทุกหน้าเป็นรูปหลายเหลี่ยม 
เรียกความสัมพันธ์นี้ว่า Euler’s Formula
ที่มา: 202.29.77.139/primath/ebook/geometry/cap04/p04-7.asp
เว็บลิงค์:
คลิปอาร์ต:
คลิปวิดีโอ: