การกล่าวคำขอบคุณ ประโยคคำสั่ง คำขอร้อง
กลุ่มสาระ:
08_ภาษาอังกฤษ และ ไฟล์ Audio
ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 4

 

การกล่าวคำขอบคุณและขอโทษ

มารยาทในการกล่าวขอบคุณ (Thank you)

1. ควรกล่าวขอบคุณทุกครั้งที่ผู้อื่นถามทุกข์สุขของเรา คนในครอบครัว หรือญาติพี่น้อง
2. ควรกล่าวขอบคุณเมื่อรับสิ่งของจากผู้อื่น
3. ควรกล่าวขอบคุณเมื่อได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่น เช่น เขาช่วยเปิดประตูให้เรา บอกเวลาให้เราบอกทางให้เรา ให้ของเรายืม อนุญาตให้เราทำสิ่งที่เราต้องการ เช่น

- Thank you.
- Thank you very much.
- Thanks. (ใช้สำหรับเพื่อนหรือบุคคลที่มีอายุน้อยกว่า หรือคนที่สนิทกัน)
- Thanks a lot.

เมื่อมีคนกล่าวขอบคุณเรา เราอาจจะยิ้มเฉยๆ หรืออาจจะตอบด้วยสำนวนต่อไปนี้

- You're welcome.
- You're quite welcome. 
- Don't mention it.
- Not at all.

 

มารยาทในการกล่าวขอโทษ (Excuse me)

1. ใช้เป็นประโยคกล่าวนำในการทักทายผู้อื่นอย่างสุภาพ เพื่อถามอะไรบางอย่างที่เราต้องการทราบ
2. ใช้กล่าวเพื่อขอทางเดินผ่านอย่างสุภาพ เช่น ถ้าเราต้องการเดินผ่านทางที่มีคนยืนขวางทางอยู่
ซึ่งอาจเป็นทางเดิน ประตู บนรถไฟ ฯลฯ เราเพียงแต่พูดอย่างสุภาพว่า Excuse me หรือ Excuse me, please. แล้วเดินฝ่าเข้าไป ตามปกติเขาจะพยายามหลีกทางให้เราเดินผ่านไป โดยตอบว่า Sorry
3. ขณะที่เรากำลังพูดคุยอยู่กับผู้อื่น ถ้าเรามีความจำเป็นต้องขอตัวลากลับ หรือปลีกตัวไป เรากล่าว Excuse me.  ?????.
4. ถ้าเรามีนัดกับผู้อื่น แล้วบังเอิญเราไปไม่ทันตามเวลาที่ได้นัดไว้ เมื่อเราไปถึงเราอาจกล่าวขอโทษ โดยพูดว่า Excuse me for being late.

 

มารยาทในการกล่าวขอโทษ (I beg your pardon)

1. เมื่อใช้กล่าวในการทักผู้อื่นอย่างสุภาพ เพื่อจะถามอะไรบางอย่าง ใช้ I beg your pardon. หรือ  Pardon me.
2. เมื่อเราไม่เห็นด้วยกับผู้อื่น หรือขออนุญาตขัดคอเขา เราอาจขอโทษ โดยใช้สำนวน I beg your pardon. หรือ  Pardon me.
3. ขณะที่เราพูดคุยกับผู้อื่น ถ้าเราฟังไม่ได้ยิน หรือได้ยินไม่ชัด หรือฟังไม่ทัน เราต้องการให้เขา
พูดซ้ำเราควรพูดว่า I beg your pardon. หรือ Pardon. โดยมีสำเนียงเหมือนประโยคคำถาม

 

ประโยคคำสั่ง

    ประโยคคำสั่งโดยทั่วไป จะใช้คำกริยาช่องที่ 1 นำหน้าประโยคเสมอ เพื่อให้ผู้อื่นปฏิบัติตามคำสั่ง เช่น

- Stand up (ลุกขึ้น) - Open the door (เปิดประตู)
- Sit down (นั่งลง) - Close the window (ปิดหน้าต่าง)

แต่ถ้าเราต้องการพูดประโยคคำสั่งแบบสุภาพ เราจะใช้ Please วางไว้หน้าหรือหลังประโยคก็ได้ เช่น

- Please give me a pen. (กรุณาให้ปากกาด้ามนั้นกับฉัน)
- Walk to the room, please. (กรุณาเดินไปที่ห้องนั้น)

ส่วนประโยคคำสั่งห้าม เราจะใช้ Do not หรือ Don't นำหน้าคำกริยาช่องที่ 1 เสมอ เพื่อให้ผู้อื่นปฏิบัติตามคำสั่ง เช่น

- Do not run in the classroom. (อย่าวิ่งในชั้นเรียน)
- Do not litter paper on the street. (อย่าทิ้งกระดาษลงบนถนน)
- Do not write on the wall. (อย่าเขียนบนกำแพง)

ในประโยคคำสั่งนั้น เราจะมีคำกริยา คำนาม และกรรมประกอบในประโยค โดยเราจะไม่พูดประธานในประโยคคำสั่ง เพราะจะละประธานนั้น เพื่อให้เข้าใจตรงกันว่า ผู้พูดกำลังพูดประโยคคำสั่งเพื่อสั่งให้ผู้ฟังปฏิบัติตาม

 

ประโยคขอร้องหรือบังคับ (Imperative Sentence) ได้แก่ ประโยคที่มีเนื้อความขอร้องหรือบังคับให้กระทำ

ประโยคที่มีเนื้อความขอร้อง เช่น

- I beg your pardon.
 ผมขอโทษ
- You should follow my words.

ท่านควรทำตามคำพูดของผม 
ฯลฯ

ประโยคที่มีเนื้อความบังคับ เช่น

- Do as my suggestion.
  จงทำตามคำแนะนำของผม
 - Open the door now.
  จงเปิดประตูเดี๋ยวนี้

 
ที่มา: Collins cobuild English Usage, London : Harper colins publishers 1993
เว็บลิงค์:
คลิปอาร์ต:
คลิปวิดีโอ: