คำนามนับได้และนับไม่ได้
กลุ่มสาระ:
08_ภาษาอังกฤษ และ ไฟล์ Audio
ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 4

Countable and Uncountable Nouns (คำนามนับได้และนับไม่ได้)

 

 

Countable nouns (นามนับได้)

1. เป็นสิ่งที่เราสามารถนับจำนวนได้
2. มีรูปเป็นเอกพจน์และพหูพจน์ เช่น

a girl               เด็กผู้หญิงหนึ่งคน
a dog              แมวหนึ่งตัว
an egg           ไข่หนึ่งฟอง
two sheep       แกะสองตัว
three ducks     เป็ดสามตัว
ten books        หนังสือสิบเล่ม
the schools     โรงเรียนหลายแห่ง

 

 

Uncountable nouns (นามนับไม่ได้)

1. เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถนับจำนวนได้ จะต้องอาศัยภาชนะหรือหน่วยการชั่งตวงวัดเข้ามาเกี่ยวข้อง และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นรูปพหูพจน์ได้ มีแต่รูปเอกพจน์เท่านั้น เช่น

salt      เกลือ
sugar   น้ำตาล
flour     แป้ง
juice     นํ้าผลไม้

milk    นม
juice   น้ำผลไม้
rice     ข้าว

meat   เนื้อ
air        อากาศ
snow    หิมะ

hair      ผม
money  เงิน

 

2. คำนามที่บอกคุณสมบัติ บอกสภาพ ลักษณะ บอกความรู้สึกอารมณ์ บอกการกระทำ คำนามที่เป็นชื่อวิชา ชื่อกีฬา เช่น

beauty                 ความสวย           (บอกคุณสมบัติ)
pretty                   ความน่ารัก         (บอกคุณสมบัติ)
richness               ความร่ำรวย        (บอกสภาพ)
poverty                ความยากจน       (บอกสภาพ)
love                     ความรัก             (บอกความรู้สึก)
anger                  ความโกรธ          (บอกความรู้สึก)
Mathematics        คณิตศาสตร์       (ชื่อวิชา)
golf                      กอล์ฟ                (ชื่อกีฬา)

 

 
ที่มา: ฝ่ายวิชาการ อจท.
เว็บลิงค์: http://ict.moph.go.th/English/content/nouns02_count.htm
คลิปอาร์ต:
คลิปวิดีโอ: