การแต่งกลอนหก
กลุ่มสาระ:
01_ภาษาไทย และ ไฟล์ Audio
ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 4

 

การแต่งกลอนหก


ลักษณะบังคับของกลอน
     คณะ   จะจัดเป็นบท บทหนึ่งประกอบด้วย 2 บาท ซึ่งเรียกว่า บาทเอก และ บาทโท การแต่งคำกลอนจะต้องจบด้วยบาทโทเสมอ
       บาทเอก   ประกอบด้วยคำประพันธ์  2 วรรค วรรคหน้าเรียกว่า วรรคสดับ วรรคหลังเรียกว่า  วรรครับ
       บาทโท     ประกอบด้วยคำประพันธ์ 2 วรรค เช่นกัน  วรรคหน้าเรียกว่า วรรครอง วรรคหลังเรียกว่า  วรรคส่ง ซึ่งมีความหมายถึงการส่งท้ายหรือสัมผัสไปยังบทต่อไป
     กลอนวรรคหนึ่งจะประกอบด้วยคำหรือพยางค์ตั้งแต่ 6-7 คำ แต่ที่นิยมกันจะใช้  6 คำ

     สัมผัส
       สัมผัสนอก  การส่งสัมผัสระหว่างวรรคหรือสัมผัสนอก มีดังนี้
       1. คำสุดท้ายของวรรคสดับส่งสัมผัสไปยังคำที่ 1 2 3 5 ของวรรครับ แต่นิยมว่าไพเราะที่สุด คือ สัมผัสด้วยคำที่ 3 
      2. คำสุดท้ายของวรรครับสัมผัสคำสุดท้ายของวรรครองและคำที่ 3 ของวรรคส่ง
      3. ถ้าแต่งติดต่อกันไปหลายๆ บท คำสุดท้ายของวรรคส่งในบทหน้าจะต้องส่งสัมผัสรับกันกับคำสุดท้ายในวรรครับของบทต่อไป
       สัมผัสใน  นิยมทําสัมผัสสระและสัมผัสอักษร ที่นิยม คือ คําที่ 3 กับ 4    สัมผัสสระได้ เช่น เหง่ง- แล-ชะแง้  โยคี-ขี่  สัมผัสอักษร เช่น  เดี๋ยว-ดัง  แล้ว-แล-เหลียว  แสน-สุด

ฉันทลักษณ์ กลอนหก

 

 
ที่มา: SchoolNET
เว็บลิงค์: http://www.school.net.th/library/create-web/10000/language/10000-7977.html
คลิปอาร์ต:
คลิปวิดีโอ: