วัยรุ่นกับการคบเพื่อนต่างเพศ
กลุ่มสาระ:
05_สุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 5


การสนใจเพศตรงข้ามเป็นธรรมชาติของวัยรุ่น 

      การที่วัยรุ่นจะคบเพื่อนต่างเพศไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดในสังคมปัจจุบัน แต่วัยรุ่นที่คิดจะมีคู่ครองต้องระวังตนเอง ให้คบกันในขอบเขตที่เหมาะสม

ลักษณะการคบเพื่อนต่างเพศ

  • การคบเพื่อนต่างเพศ มี 2 ลักษณะ  คือ  คบแบบเพื่อน  และคบแบบคู่ควงหรือคู่รัก   ซึ่งในช่วงอายุระหว่าง 14-16 ปี  เด็กชายจะเริ่มสนใจผู้หญิง บางคนเริ่มจับคู่กัน 
  • การคบกันแบบคู่ควงหรือคู่รักของวัยรุ่นหญิงต้องการเพียง "ความรัก" ความรู้สึกอบอุ่นใจ มีคนปกป้อง ห่วงใย ต้องการความโรแมนติกเท่านั้น   ในขณะที่วัยรุ่นชายเริ่มต้องการ "ความใคร่" เพื่อผ่อนคลายความรู้สึกกดดันทางธรรมชาติของตน   ดังนั้น เมื่อฝ่ายชายต้องการ "ความใคร่"
  • ฝ่ายหญิงอาจเพลี่ยงพล้ำได้ ถ้าปล่อยตัว ปล่อยใจให้เคลิบเคลิ้มไปกับอารมณ์โรแมนติกโดยไม่รู้ตัว

ผลของการเผลอใจ 

      การเผลอใจอาจทำให้วัยรุ่นตั้งครรภ์ก่อนถึงเวลาอันสมควร ซึ่งตัววัยรุ่นเอง ครอบครัวและสังคม ยอมรับไม่ได้ ดังนั้น วัยรุ่นควรลองตั้งคำถามถามตัวเองดูว่าจะเกิดอะไรขึ้น   ถ้าตั้งครรภ์ในขณะที่ยังเรียนหนังสืออยู่  เช่น 
              - พ่อแม่ จะว่าอย่างไร
              - การเรียนที่โรงเรียน
              - คนรอบบ้านเขาจะพูดว่าอย่างไร
              - พ่อของลูกจะรับผิดชอบหรือไม่
              - จะตั้งครรภ์ต่อไปหรือไม่
              - จะเลี้ยงลูกอย่างไร
              - จะผิดศีลธรรม และเป็นตราบาปหรือไม่

คบเพื่อนต่างเพศอย่างไรให้ผู้ใหญ่ยอมรับ
การคบเพื่อนต่างเพศโดยให้ผู้ใหญ่ยอมรับ สามารถทำได้ดังนี้

1. ไม่ควรให้เสียการเรียน
2.  อย่าพยายามอยู่ด้วยกันสองต่อสองในที่ลับตาคน
3. รู้จักบังคับใจตนเอง โดยนึกถึงความถูกต้อง และผลเสียที่จะเกิดจากการเพลี่ยงพล้ำ
4. ให้ผู้ใหญ่รับรู้และขอคำปรึกษาแนะนำ

บทบาทของครอบครัวต่อการคบเพื่อนต่างเพศของเด็กวัยรุ่น

      ผู้ใหญ่ในครอบครัว เป็นบุคคลสำคัญที่สุดที่จะช่วยชี้นำอบรมให้ลูกวัยรุ่นคบเพื่อนต่างเพศได้อย่างปลอดภัย เนื่องจากวัยรุ่นยังไม่บรรลุวุฒิภาวะทางอารมณ์เท่าที่ควร ผู้ใหญ่ต้องเข้าใจธรรมชาติของเด็ก โดยผู้ใหญ่สามารถปฏิบัติได้ดังนี้ 

1.  ให้ความไว้วางใจในตัวเขา
2.  ให้โอกาสเขาพูดเมื่อต้องการปรึกษา
3.  พยายามสังเกตท่าทีอยู่ห่าง ๆ
4.  ต้องสร้างครอบครัวให้อบอุ่น  ให้รู้สึกว่าบ้านน่าอยู่   ไม่ให้เกิดการผลักดันให้เด็กออกไปหา
     "ความอบอุ่นนอกบ้าน"
ที่มา: บ.ไทยเมดิคัลเว็บ
เว็บลิงค์: http://www.clinicrak.com/teenage/teenage.html, http://fc.anamai.moph.go.th
คลิปอาร์ต:
คลิปวิดีโอ: